Επικοινωνια


Clappas Trading House Ltd.
Οδός Τεύκρου Ανθία 21, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου 2540 Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 481230