Οι συνεχώς εξελισσόμενες ομάδες μας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προγραμματίζουν, να πραγματοποιούν και να παρακολουθούν καθημερινές, μακροπρόθεσμες ενέργειες, με τρόπους που συμφωνούν στην επιχειρηματική μας φιλοσοφία και διασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών προϊόντων και αξιόπιστων υπηρεσιών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η διασφάλιση της ποιότητας και κατ’ επέκταση της επωνυμίας των συνεργατών μας συμβαδίζει με τη δέσμευσή μας για επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας τροφίμων και υγιεινής σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Τα προϊόντα παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις ελεγχόμενης θερμοκρασίας, για να διατηρηθεί η υψηλή τους ποιότητα.